ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਚਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਦੇਖੋ। ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ, ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ

ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾ ਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਵਲੋਂ ਸ-ਕਾ-ਰਾ-ਤ-ਮ-ਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੀ ਸ਼ੁਭ ਘ-ਟ-ਨਾ-ਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿ-ਜੂ-ਲ-ਖ-ਰ-ਚੀ ਵਲੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ । ਪੈਸਾ ਕਮਾਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੇ , ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰ-ਮ-ਧੰ-ਦਾ ਪੂਰੇ ਕਰਣਗੇ । ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿ-ਸ-ਕ ਲੈ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ । ਕੰਮ ਦੇ ਸਿ-ਲ-ਸਿ-ਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਿਸਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਰਿਜਲਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ । ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਿੰਦਗੀ ਚੰਗੀ ਬਤੀਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ । ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸੱਮਝਦਾਰੀ ਵਲੋਂ ਚਲਾਓਗੇ ।

ਵ੍ਰਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਵਲੋਂ ਮਜਬੂਤ ਰਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਰੇ ਚੁ-ਨੌ-ਤੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਸਾਹਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾ-ਮ-ਣਾ ਕਰਣਗੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਧੰਦਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇਗਾ । ਪਰਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਗਵਰਨਮੇਂਟ ਨੌਕਰੀ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੌਕੇ ਹਾਸਲ ਹੋਵੋਗੇ । ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ । ਧਰਮ – ਕਰਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਆਦਾ ਮਨ ਲੱਗੇਗਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ-ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ-ਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ।

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ । ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਅੱਛਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁ-ਤ-ਬਾ ਬਣੇਗਾ । ਕੰਮਧੰਦਾ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਸਾ-ਮਾ-ਜ-ਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਫੜ ਮਜਬੂਤ ਬਣੇਗੀ । ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਹਾਂਗੇ । ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤ-ਨਾ-ਵ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਤੁਸੀ ਇੱਕ – ਦੂੱਜੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੱਮਝ ਸੱਕਦੇ ਹੋ । ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ । ਰਚਨਾਤਮਕ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹ-ਰ–ਸ਼ਿ-ਤ ਹੋਵੇਗਾ

ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇਗਾ । ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹਾਂਗੇ । ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੁ-ਮਾਂ-ਸ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ । ਸ਼ਾ-ਦੀ-ਸ਼ੁ-ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਠੀਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਤੀਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਉ-ਪ-ਹਾ-ਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬੰਨ ਰਹੇ ਹੋ । ਵਿਸ਼ਣੁ ਜੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ-ਬ-ਰ-ਦ-ਸ-ਤ ਸੁਧਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁ-ਨਾ-ਫ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ । ਖਰਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ । ਘਰੇਲੂ ਸੁਖ – ਸਾਧਨ ਵਧਣਗੇ । ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਯਾਤਰਾ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ । ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ ।

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ । ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਪ-ਰ-ਵਾ-ਰਿ-ਕ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿ-ਭਾ-ਏੰ-ਗੇ । ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਲੋਂ ਜੁ-ਡ਼ੀ ਹੋਈ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਭਰਾ – ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ । ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ , ਉਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਰਿ-ਜ-ਲ-ਟ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣੇ ਰਹਾਂਗੇ । ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ-ਦ-ਉੱ-ਨ-ਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤ-ਨਾ-ਵ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ । ਕੋ-ਰ-ਟ ਕ-ਚ-ਹ-ਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *