ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ: ਮੀਨ, ਕਰਕ ਅਤੇ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਜਾਣੋ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ :
ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇਵ ਮੰਗਲ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਨੀ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਜਾਤਕਾਂ ਕੋਸਦੈਵ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਨੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਸ਼ ਧਨ ਦੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਜਾਕੋ ਕੋ ਬਜਰੰਗਬਲੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜ਼ੂਰ ਕਰਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ
ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਹਨੁਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਜਾਤਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਜੀ ਸਦੈਵ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਜਾਕ ਅੰਜਨੀ ਪੁੱਤਰ ਹਨੂਮਾਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੋਂ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਜਾਕੋ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਬਜਰੰਗਬਲੀ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ ਰਾਸ਼ੀ :
ਵੁਰਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵਾਮੀ ਸਨ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਜਾਤਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਇਹ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਜਰੰਗਬਲੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਨ੍ਹੀਂ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ
ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਹਨੁਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ। ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਸ਼ਨਿਦੇਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਜਾਤੀਕਾਂ ਦਾ ਹਰ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਜਰੰਗਬਲੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹਰ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *