ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੋਰੀ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਡਿਉ ਜਲਦੀ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ 47 ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ

ਸੌ ਸਾਲ ਤਕ ਬਿਨਾਂ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਜੀਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਓ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱ-ਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਸਰੀਰਕ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ,ਖ਼ੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਚਮੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਰਹੇਗੀ.ਜ਼ੁਬਾਨ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉ-ਬਾ-ਲ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਚ-ੜ੍ਹ-ਨ-ਗੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ

ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਥਕਾਵਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ,ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਕੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਅਤੇ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦੂ-ਰ ਰਹੇਗਾ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬ-ਰੌ-ਕ-ਲੀ ਜੋ ਕਿ ਗੋਭੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਗੋ-ਭੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਰੌਕਲੀ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮ-ਹਿੰ-ਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਤੋਂ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖੇਗੀ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ,ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਫਾਰਫੋਰਸ ਜਿੰਕ ਲੋਹਾ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਵਿਟਾਮਨ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੱਖ ਵਿਚ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ,ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ

ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਚਮੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਢਾਪਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਜਵਾਨ ਰਹੋਗੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ.ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋੜ ਤੁਹਾਡੇ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਸਲਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਰੌਕਲੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗ-ਰ-ਭ-ਵ-ਤੀ ਅੌਰਤ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਅਤੇ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਤਾਕਤਵਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿ-ਮਾ-ਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸ-ਮੱਸਿ-ਆ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਨੂੰ ਰਿ-ਲੈ-ਕ-ਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ

ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਦੂ-ਰ ਰਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਬੀ-ਮਾ-ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ.ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀਡਿਓ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦਿ-ਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ.

PLEASE NOTE🔸 ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਿਓਂ ਜਰੂਰੀ ਐ ?
ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨੁਸਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨੁਸਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਤੋ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਕਿਓ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਤਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕੋ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ।
ਵੱਲੋਂ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *