ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਸ਼ੁਭ ਯੋਗ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ

ਸੂਰਜ ਸ਼ੁੱਕਰ ਸੰਜੋਗ: ਵੈਦਿਕ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅੰਤਰਾਲ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਹਿ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਸੰਜੋਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸੰਜੋਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵੈਦਿਕ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸੰਯੋਜਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸੂਰਜ ਸਾਰੇ ਨੌਂ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਤਿਕਾਰ, ਉੱਚ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੀਨਸ ਦੌਲਤ, ਪਿਆਰ, ਸੁੰਦਰਤਾ, ਆਕਰਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, 14 ਮਈ ਨੂੰ, ਸੂਰਜ ਵੀਨਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਟੌਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 19 ਮਈ ਨੂੰ, ਸ਼ੁੱਕਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਟੌਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰ ਦੇ ਜੋੜ ਨਾਲ ਟੌਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਦਿਤਿਆ ਯੋਗ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ, ਸਾਰੇ 12 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਰਾਸ਼ੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰ ਦੇ ਜੋੜ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿਹੜੇ ਹਨ।

ਬ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਸ਼ੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋੜ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਵਲ ਟੌਰਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਦਿਤਯ ਯੋਗ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ।
ਰੁਝਾਨ ਵੀਡੀਓ

ਮਿਥਿਆ
ਸ਼ੁਕਰਦਿੱਤਿਆ ਯੋਗ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਲਾਭ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ। ਇਸ ਸ਼ੁਕਰਦਿੱਤਿਆ ਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਚਿੰਨ੍ਹ
ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰ ਦੇ ਜੋੜ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਸ਼ੁਕਰਦਿੱਤਿਆ ਯੋਗਾ ਲੀਓ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਪੱਖ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਨੌਕਰੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *