ਅੱਜ ਰਾਤ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ 4 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਜੰਗ

ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ
ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘਰ ‘ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਵੀਰਵਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੁਪੀਟਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਹਸਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਹਸਪਤੀ ਦੇਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦਾ ਜੁਪੀਟਰ ਬਲਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਧਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਾਲਣਹਾਰ ਭਗਵਾਨ
ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ, ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਹਰ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘਰ ‘ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮਾਨਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਕਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੌਲਤ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ।

ਅੱਜ, ਤੁਹਾਡੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ-ਪ-ਣੇ ਰੁਟੀਨ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਝ ਚੇਤਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗੀ। ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁ-ਸੀਂ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ।

ਮੇਖ,ਧਨੁ,ਮਿਥੁਨ, ਕੁੰਭ, ਤੁਲਾ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਰ-ਵੱ-ਈ-ਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਤਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾ-ਲ-ਮੇ-ਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਸਮ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ।

ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਸ-ਕ-ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾ-ਰੇ ਕੰਮ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *