ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਹੁਣ , ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 1 ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰ ਇਹ ਉਪਾਅ

ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਪਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਜਲਾਓ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮੰਤਰ ਦੀ ਮਾਲਾ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰ ‘ਚ ਸੁੱਖ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀਪਲ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ‘ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਖੂਹ ‘ਤੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੀਵਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।

ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਗੋਂ ਉਸ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੌਲ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਵੀ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਓਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀਸੁਕਤ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸੂਕਤ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਕਸ਼ਮੀ ਸੂਕਤ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਉੱਠਣ ਦੀ ਆਦਤ ਛੱਡੋ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਗੰਢਾਂ ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੰਡ ਨੂੰ ਲਾਲ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਘਰ ਦੀ ਤਿਜੋਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।

ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਓਮ ਸ਼੍ਰੀ ਹ੍ਰੀ ਕ੍ਲੀਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧ ਲਕਸ਼ਮਯੈ ਨਮਹ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ। ਪੈਸੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਤਿਜੋਰੀ ‘ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਲ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾਓ। ਦੁਕਾਨ ‘ਚ ਵਾਲਟ ਦੇ ਕੋਲ ਲਕਸ਼ਮੀ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਓ।

ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਲਈ ਹੋਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਲਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲੇ ਪੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਸ਼ੰਖ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਲ ਮੌਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤਿਜੋਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਲਾਲ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ‘ਚ ਚੌਲਾਂ ਦੇ 21 ਦਾਣੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪੁੱਛੋ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਬੰਡਲ ਆਪਣੇ ਪਰਸ ਜਾਂ ਵਾਲਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਪਰੋਕਤ ਉਪਾਅ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *