ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੋਂ ਮਹਾਦੇਵ ਰਹਿਣਗੇ ਮੇਹਰਬਾਨ, ਇਹ 6 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਮਾਲਾਮਾਲ

ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਆਪ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭੋਲੇਨਾਥ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਭੋਲੇਨਾਥ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੌਤ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ 12 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਭੋਲੇਨਾਥ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹਨ –

ਮੇਖ: ਮੇਖ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੰਗਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਮੰਗਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ‘ਤੇ ਜਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ‘ਤੇ ਜਲ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਓਮ ਨਮਹ ਸ਼ਿਵੇ’ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਮਕਰ:- ਸ਼ਨੀ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਮਨਪਸੰਦ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਅਤੇ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ‘ਤੇ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਲਪੱਤਰ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਹਾਮੱਤਯੁੰਜਯ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਵਣ ‘ਚ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ‘ਤੇ ਜਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੜ੍ਹਾਉਣ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੁੰਭ
ਕੁੰਭ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਭੋਲੇਨਾਥ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਓਮ ਨਮਹ ਸ਼ਿਵਾਏ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਮੰਦਰ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਦਾਨ-ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਤੁਲਾ :- ਮੰਗਲ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਭਗਵਾਨ ਭੋਲੇਨਾਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਮਹਾਦੇਵ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ‘ਤੇ ਜਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 108 ਵਾਰ ਓਮ ਨਮਹ ਸ਼ਿਵੇ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਰਕ :- ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਨੀ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਭਗਤ ਹਨ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਨੀ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਮਹਾਦੇਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਲਾਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਜਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਮਰਿਤੁੰਜਯ ਦਾ ਜਾਪ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *