ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਜੇ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਲੈਣਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਓਗੇ

ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਘਰ ਵਿਚ ਨਮਕ ਜਾਂ ਚੀਨੀ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਤੋਂ ਭੀਖ ਲੈਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ‘ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ 7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜੋਤਸ਼ੀ ਪੰਡਿਤ ਰਮੇਸ਼ ਭੋਜਰਾਜ ਦਿਵੇਦੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ।

ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ:- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਨ ਉਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਾ ਲਓ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਹਾਗ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਸਿੰਦੂਰ ਅਤੇ ਚੂੜੀਆਂ (ਚੂੜੀਆਂ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਸਹੀ ਨਿਯਮ) ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੱਪੜੇ ਉਧਾਰ ਨਾ ਲਓ
ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਾਓ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਘੜੀ ਉਧਾਰ ਨਾ ਲਓ
ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਘੜੀ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਘੜੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਨਾਲ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰੁਮਾਲ ਉਧਾਰ ਨਾ ਲਓ:- ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋਂ ਰੁਮਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਰੁਮਾਲ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਿਸਤਰਾ ਉਧਾਰ ਨਾ ਲਓ
ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਬਿਸਤਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ‘ਚ ਖਟਾਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਸਤਰਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਨਾ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਝਾੜੂ ਉਧਾਰ ਨਾ ਕਰੋ
ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਘਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਝਾੜੂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਝਾੜੂ (ਝਾੜੂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ) ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਲੂਣ ਉਧਾਰ ਨਾ ਲਓ:- ਅਕਸਰ ਔਰਤਾਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੂਣ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਮਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੂਣ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *