ਖੁਦ੍ਹ ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ 1 ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਓ , ਪੂਰਾ ਘਰ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ

ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਨੀ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ‘ਚ ਸ਼ਨੀ ਸਤੀ ਜਾਂ ਧੀਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਪਾਅ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਨਾਲ ਸ਼ਨੀ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਨਾਰ ਦੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਖੂਨ ਚੰਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ‘ਤੇ ‘ਓਮ ਹਵਿਨ’ ਮੰਤਰ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਅੰਤ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਕਾਲੀ ਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਖਿਲਾਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਜਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਖੁਆਉਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਉੜਦ, ਲੋਹਾ, ਤੇਲ, ਤਿਲ, ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਉਂਗਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਮੇਖ ਤੋਂ ਬਣੀ ਅੰਗੂਠੀ ਪਹਿਨੋ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਪਲ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ‘ਤੇ ਜਲ ਚੜ੍ਹਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤ ਵਾਰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਪਲ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ‘ਤੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਨੀ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਅੱਜ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਮੀਟ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਨਮਕ, ਲੱਕੜ, ਰਬੜ, ਲੋਹਾ, ਕਾਲਾ ਕੱਪੜਾ, ਕਾਲਾ ਉੜਦ, ਚੱਕੀ, ਸਿਆਹੀ, ਝਾੜੂ, ਕੈਂਚੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਪਲ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਲ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਕਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ‘ਚ ਚੂਸ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖੁਆਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਬਾਨ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੋਬਾਨ ਜਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨੀ ਮੰਦਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਓ। ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਤਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁੰਡਲੀ ਤੋਂ ਸਾਦੇ ਸਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੇ ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁੰਡਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਜਾਂ ਸੁੰਦਰਕਾਂਡ ਦਾ ਪਾਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *