ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ

ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ, ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੁਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸੰਕੇਤ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਚੰਗੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋਤਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਤਿਕਾ ਮਜ਼ੂਮਦਾਰ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਬਾਰੇ।

8 ਚੰਗੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ
1. ਅਚਾਨਕ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

2. ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਲਸ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸਫਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕਲਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

3. ਕਲਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
4. ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਹਰਾ ਘਾਹ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

5. ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ‘ਚ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚਹਿਕਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ‘ਚ ਚਿੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਖਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

6. ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਰੰਗ-ਬਰੰਗੀਆਂ ਤਿਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਡਦੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

7. ਜੇਕਰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਮਦਾਰ ਜਾਂ ਆਕ ਦਾ ਬੂਟਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਦਾਰ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

8. ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਿੱਟੀ ਗਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਿੱਟੀ ਗਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਗੁੜ ਖਿਲਾਓ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣਯੋਗ ਅਤੇ ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *