ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਹਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਇਹ ਗ਼ਲਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ।ਇਸ ਦਿਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਪਾਰਵਤੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵ ਵਰਗਾ ਪਤੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਇਸ ਰੰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਨੋ
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠੋ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੋ।ਸ਼ਿਵ ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਹਰੇ, ਲਾਲ, ਚਿੱਟੇ, ਭਗਵੇਂ, ਪੀਲੇ ਜਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣਾ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨੋ।

ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰੋ

ਸ਼ਿਵਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਪਾਰਵਤੀ ਅਤੇ ਨੰਦੀ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਜਲ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੜ੍ਹਾਓ। ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ‘ਤੇ ਧਤੂਰਾ, ਭੰਗ, ਆਲੂ, ਚੰਦਨ, ਚੌਲ (ਅਕਸ਼ਤ) ਚੜ੍ਹਾਓ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਤਿਲਕ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਧੂਪ ਅਤੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਿਵਜੀ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਸ਼ਿਵਜੀ ਨੂੰ ਘਿਓ, ਚੀਨੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੜ੍ਹਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਬਿਲਵ ਪੱਤਰ, ਚੰਦਨ, ਧਤੂਰਾ ਅਤੇ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਓ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਜਲਦੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਪਾਸਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਮਰਿਤੁੰਜਯ ਮੰਤਰ ਦਾ 108 ਵਾਰ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਮ: ਸ਼ਿਵੇ, ਓਮ ਨਮਹ ਸ਼ਿਵੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *