ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ, 51 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸ਼ਗੁਣ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਲੱਗੇਗੀ ਲਾਟਰੀ

ਸਬਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਅੱਜ ਚੇਤੰਨ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਅਪ੍ਰਤਿਆਸ਼ਿਤ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੰਨ ਸੱਕਦੇ ਹਨ । ਪਰਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਿਆਸਥਲ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀ ਅੱਛਾ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹਾਂਗੇ ।

ਲਵ ਲਾਇਫ – ਅੱਜ ਤੁਸੀ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਵ ਲਾਇਫ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ । ਅੱਜ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮੱਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ । ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਜਿਟਿਵ ਰੱਖੋ । ਕੁੱਝ ਭਾਗਿਅਸ਼ਾਲੀ ਸਿੰਗਲ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਜਾਤਕ ਅੱਜ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਪੋਜ ਕਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰੋ । ਵਿਆਹਿਆ ਜੋੜੋਂ ਲਈ ਇਹ ਪਰਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਣ ਦਾ ਅੱਛਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ।

ਕਰਿਅਰ – ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਜ ਪਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਲੇਟਰ ਮਿਲੇਗਾ । ਦੈਨਿਕ ਰਾਸ਼ਿਫਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਜਾਤਕੋਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ । ਪਦਉੱਨਤੀ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ । ਆਪਣੇ ਸਹਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੌਹਾਰਦਪੂਰਣ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੁਰਸਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪੁਰਖ ਜਾਤਕੋਂ ਨੂੰ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਭਾਅ ਕਰਦੇ ਸਮਾਂ ਚੇਤੰਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ।

ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ – ਸੁਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ । ਜਿਵੇਂ – ਜਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ , ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਵਰਤੋ ਵਿਲਾਸਿਤਾਪੂਰਣ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ – ਨਾਲ ਫ਼ੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਕਰੋ । ਦਿਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਦੋਪਹਿਆ ਵਾਹੋ ਜਾਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ । ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਜਾਤਕ ਅੱਜ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣਗੇ , ਜੋ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ । ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਏਕਸਪਰਟ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣਾ ਅੱਛਾ ਹੈ , ਖਾਸਕਰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਸੱਟਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ।

ਸਿਹਤ – ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਹਤ ਅੱਛਾ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿਰਦਾ ਸਬੰਧੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਸਿਕ ਖੇਲ ਜਾਂ ਤੈਰਾਕੀ ਕਰਦੇ ਸਮਾਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਦੂੱਜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਾਇਗਰੇਨ ਜਾਂ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਤਤਵੋਂ ਵਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਤੰਦੁਰੁਸਤ ਖਾਣਾ ਅਪਨਾਕਰ ਤੰਦੁਰੁਸਤ ਰਹੇ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *