ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦਾ ਕਾਰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਉਪਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦਿਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ

ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ, ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਉਪਾਅ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੰਗਲ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਭਾਰਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੜ੍ਹਾਓ (ਮੰਗਲਵਾਰ ਕੇ ਉਪਾਏ),ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੂੰਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਲੱਡੂ ਚੜ੍ਹਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੰਦੂਰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੰਦੂਰ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਚਮੇਲੀ ਦਾ ਤੇਲ ਸਿੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਦੀ ਮਾਲਾ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰੀਗੋਲਡ ਫੁੱਲ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹਨ।ਤੁਸੀਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ‘ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕੱਪੜਾ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਬਜਰੰਗਬਲੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਪੜਾ ਜਾਂ ਲਾਲ ਓਧਾਨੀ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ-ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਸਿੰਦੂਰ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ।ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਜਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਘਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਲਗਾ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਧਾਗੇ ‘ਚ ਚਾਰ ਮਿਰਚਾਂ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮਿਰਚਾਂ ਲਟਕਾਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕਾਲੇ ਤਿਲ, ਜੌਂ ਦਾ ਆਟਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਟੇ ਨੂੰ ਗੁਨ੍ਹੋ। ਇਸ ਆਟੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੁੜ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸੱਤ ਵਾਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਮੱਝ ਨੂੰ ਖੁਆਓ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਜਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋ।ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਤਵਾਰ ਜਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨੀਲਕੰਠ ਦਾ ਖੰਭ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਬਿਸਤਰ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਬੱਚਾ ਸੌਂਦਾ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੋਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਜਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਫਟਕੜੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਰੱਖ ਦਿਓ।ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੰਦੂਰ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦੇ ਬਰਛੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਓ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕੇਵੜਾ ਅਤਰ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਮਾਲਾ ਚੜ੍ਹਾਓ। ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਮ ਰਕਸ਼ਾ ਸਟੋਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ।ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਮੰਦਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਘਿਓ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਓ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ।ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕੁਝ ਪੱਕਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਉਪਾਅ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *