ਚਾਹੇ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਨਾ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਲ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਇੱਛਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਥੁਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪੱਕਾ ਉਪਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਜ਼ਮਾਓ।

ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ, ਜੋ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਥੁਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ ਉਪਚਾਰ

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ-ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋਗੇ।

ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੀ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੇਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਗੁਰੂ ਬ੍ਰਿਹਸਪਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਾਅ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੁਪੀਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਚਾਰ ਮਿਥੁਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜੇਕਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਉਸ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਮਨਚਾਹੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਿੱਜੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਣ।
ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਥੁਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *